top of page

SKH 51

SKH 59

ASP 30

SKH 55

MAJOR STEEL GRADE

HSS

HRC 53~55

※​기타 강종 특수제작 가능
​어떠한 강종도, 사용처에 알맞게

HSS

HRC 55~57

HSS

HRC 54~56

HSS

HRC 56~57

※​피삭제에 따른 강종은 상의후 결정
※​코팅 및 호모처리 가능

HSS

CHAMPER
TOOL
​T-CUTTER
CUTTER
ENDMILL
DRILL
bottom of page